top of page

Acerca de

對外活動cover.jpg

​企業/學校/機構合作服務

能為企業/學校/機構度身設計,去適合組織需要的培訓

  • team building

  • ​生涯規劃工作坊

  • 九型人格工作坊(個人成長、團隊建立、溝通相處、親子關係)

  • 16型性格MBTI工作坊(個人成長、團隊建立、溝通相處、親子關係)

  • 性格透視工作坊(個人成長、團隊建立、溝通相處、親子關係)

  • DISC工作坊(個人成長、團隊建立、溝通相處、親子關係)

  • 領袖訓練

  • 催眠工作坊

  • 藝術治療工作坊

  • 香薰減壓情緒工作坊

費        用:因應活動商議

曾協助公司、機構、學校:

AIA_logo.svg.png
下載 (1).png
cropped-logo-300x300.png
49587682_10156627240693801_3325510250064248832_n.png
NU-SKIN-900x300.png
11100818_920976484614997_1799541076714880732_n.png
logo.png
313400515_612295127352996_6495628560873886033_n.jpg
304931998_406397668341059_7420800283740500588_n.jpg
SAHK_logo.png
Logo-01 resize_1.png
42288364_1496191380480740_3683351029493006336_n.png
WhatsApp Image 2023-11-15 at 6.28.43 PM.jpeg
5e79cd_504c523d5b3a41bfa5816fb1afbaddad~mv2.jpg
channels4_profile.jpg
246559976_291522146044874_6926477190728120628_n.jpg
Buddhist_Tai_Kwong_Chi_Hong_College_logo.jpg
school_footer_logo.jpg
logo_316.jpg
Hong-Kong-New-Immigrant-Service-Association-1-scaled.jpg
302294544_442204021263300_5414729113305243286_n.jpg
images (1).png
channels4_profile (1).jpg
6235db_097e151960874dd3a794e458657c731c~mv2.gif
下載.jpg
bottom of page